Pomagamy bezpłatnie rozliczyć PiT-y

Fundacja „Kaktus” pomaga wszystkim chętnym bezpłatnie rozliczyć PiT-y.

Można je przynosić do naszego biura przy ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy (budynek Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wejście od strony myjni samochodowej), tel. 795 84 84 26.

Godziny przyjmowania dokumentów: poniedziałek i środa 9.00-13.00 i 15.00-18.00, wtorek i czwartek 9.00-13.00.

Prosimy o 1% na wsparcie osób z niepełnosprawnością.

Partnerem akcji jest Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.