Projekt: Od(Nowa)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.12.2023 r.

Projekt Od(Nowa) zakłada zakup lokalu, jego adaptację i utworzenie w Fordonie przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada również zbudowanie lokalnej sieci współpracy. Sieć współpracy pozwoli na współdziałanie, wymianę doświadczeń, dotarcie do potencjalnych uczestników przedszkola, a także pozyskiwanie nowej wiedzy między partnerami.

Opierając się na funkcjach jakie pełnią poszczególne podmioty i wykorzystując ich potencjał, nawiązana współpraca pozwoli też na stworzenie szerokiej sieci wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ramach projektu nawiązana zostanie również współpraca z partnerem zagranicznym, który pracuje metodą Reggio Emilia, by bazując na jego doświadczeniu móc implementować rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu PROO 1a.