Wizyta studyjna w Rzymie

Przedstawiciele sześciu organizacji z Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyli w wizycie studyjnej w Rzymie. Wśród nich były koordynatorki projektu „Adres: Samodzielni 2″ – pani Ewa i pani Ania.

Tematem wizyty była pomoc osobom z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnianie, mieszkalnictwo, itp. Osoby uczestniczące odwiedzały włoskie organizacje, poznawały ich rozwiązania i dzieliły się doświadczeniem.