Życzenia na Wielkanoc

Alleluja! Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercach Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego.

św. Jan Paweł II

Niech te słowa staną się prawdą naszego życia.

Z życzeniami pełni radości i pełni życia na każdy dzień

Fundacja „Kaktus”