Drogowskaz na przyszłość. Nowy projekt Fundacji „Kaktus”

Razem z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” zaczynamy nowy projekt.

Celem projektu jest przygotowanie planu działań wsparcia rodzin sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Projekt ukierunkowany jest na problemy rodzin osób z niepełnosprawnością o wysokim stopniu niesamodzielności, dla których ani mieszkania wspomagane, ani chronione nie spełniają swej funkcji w stosunku do ich podopiecznych, a sami rodzice/opiekunowie również wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych. Rodziny wychowujące dorosłe, niesamodzielne osoby z niepełnosprawnościami borykają się z dylematem zapewnienia swoim dzieciom należytej opieki w ramach wsparcia środowiskowego, a problem pogłębia się jeszcze bardziej w momencie gdy rodzice/opiekunowie wkraczają w wiek senioralny i tracą zdrowie oraz siły fizyczne. Podopieczni Fundacji „Daj Szansę” oraz odbiorcy działań Fundacji „Kaktus” zgłaszają brak satysfakcjonujących rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby zabezpieczyć ich potrzeby w środowisku.

Inicjatywa ma na celu poszukiwanie rozwiązań dla tej grupy docelowej, które posłużyłyby jako plan działania dla rodzin, dla Fundacji „Kaktus” oraz „Daj Szansę” na przyszłość.