„Drogowskaz na przyszłość”: pierwsze spotkania z rodzicami

5 lipca w Toruniu i 7 lipca w Bydgoszczy odbyły się warsztatowe spotkania diagnozujące w ramach projektu „Drogowskaz na przyszłość” realizowanego przez Fundację Kaktus w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, a finansowanego ze środków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Spotkania były poświęcone przeprowadzeniu diagnozy potrzeb niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w zakresie życia w środowisku lokalnym i braku konieczności rozdzielenie rodzin do placówek wsparcia całodobowego. W spotkaniach wzięły udział 22 osoby. Kreując idealny stan dla funkcjonowania w społeczności lokalnej rodzin, w których członkami są osoby z niepełnosprawnością, zostały wyłuszczone problemy, z jakimi należy się zmierzyć, aby zapewnić wsparcie grupie docelowej. Po zrealizowaniu obu spotkań zostanie sporządzony dokument zawierający diagnozę problemów rodzin niesamodzielnych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością stanowiący punkt wyjścia do dalszych działań w projekcie.