Konkurs plastyczny „Dzień, w którym Jan Paweł II był w Bydgoszczy”

25 lat temu papież Jan Paweł II odwiedził Bydgoszcz. Chcemy wrócić do tego wyjątkowego dnia i pokazać go w pracy plastycznej.

Dorośli zapewne mają te chwile w pamięci, ale dzieci i młodzieży nie było jeszcze wtedy na świecie. Zachęcamy więc do rozmów, przeszukania rodzinnych albumów i galerii internetowych, poczytania wypowiedzi papieża, Jego homilii i przeniesienia charakterystycznych symboli, słów, nawiązań na dzieło plastyczne. Niech każdy, kto zobaczy pracę konkursową nie ma wątpliwości, że ukazuje ona… „Dzień, w którym Jan Paweł II był w Bydgoszczy”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły w regulaminie konkursu.

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Fundacja Kaktus