MIESZKANIE TRENINGOWE – PROJEKT: „ADRES: SAMODZIELNI 2″

Fundacja „Daj Szansę” wraz z Fundacją Kaktus realizują projekt na mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pod nazwą: „ADRES: SAMODZIELNI 2″.

Czas trwania projektu: 1.02.2023 – 31.03.2026 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Adres: Samodzielni 2” realizowany będzie przez 3 lata i zakłada krótkie treningi mieszkaniowe trwające 4 tygodnie oraz długie obejmujące 16 tygodni. Podstawową funkcją mieszkań treningowych jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością i przygotowanie ich do jak najwyższego poziomu życia, uwzględniając indywidualne bariery wynikające za stanu zdrowia i kondycji psychicznej. Przygotowanie projektu jest oparte na wieloletnim doświadczeniu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wniosków z projektu pilotażowego zrealizowanego 2 lata temu. Działania te skoncentrowane są na potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów i odpowiadają na trud ich egzystencji po osiągnięciu dojrzałości oraz po śmierci rodziców czy opiekunów.

Zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji Kaktus: tel. 797 898 150 lub osobiście: ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy, wtorek: 9-14, czwartek: 10 – 15.