Otwieramy pierwsze mieszkanie treningowe w Bydgoszczy! Czekamy na domowników

Razem z Fundacją Daj Szansę, realizując projekt pt. „Adres: Samodzielni 1″,  otwieramy w Bydgoszczy pierwsze mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Mieszkanie zlokalizowane jest w Fordonie i czeka na czterech domowników. 

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie a w szczególności:

– wzrost samodzielności ,

– poprawa stanu psychofizycznego ,

– zapobieganie umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w placówce całodobowej opieki,

– umożliwienie przebywania w środowisku lokalnym,

– rozwój procesu rehabilitacji społecznej,

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Mieszkanie treningowe to przygotowanie dorosłej osoby z niepełnosprawnością do jak najlepszego życia w momencie, gdy jej rodzice lub opiekunowie wraz z wiekiem tracą siły bądź umierają.

Jak wygląda życie w mieszkaniu treningowym?

– pobyt w mieszkaniu treningowym trwa 4 miesiące

– jednocześnie w mieszkaniu treningowym mieszkają 4 osoby

– dla mieszkańców mieszkania treningowego przygotowane są w pełni wyposażone jedno- lub dwuosobowe pokoje

– w mieszkaniu znajduje się  pokój dzienny do dyspozycji wszystkich mieszkańców

– osoby z niepełnosprawnością są wspierane przez trenerów przez cały czas pobytu w mieszkaniu treningowym przez 7 dni w tygodniu, także w nocy

– każdy z uczestników projektu ma przypisanego trenera wiodącego, z którym planują, trenują, a potem oceniają postępy w zdobywanych umiejętnościach

– przez cały pobyt w mieszkaniu treningowym, mieszkańcy i ich rodziny mają zapewnione wsparcie psychologiczne

– w mieszkaniu treningowym prowadzone są treningi: ekonomiczny, higieniczny, prowadzenia domu, spędzania czasu wolnego i społeczny

– jak w każdym domu jest też czas na rekreację, zabawę i wspólne świętowanie

– mieszkańcy przy wsparciu trenerów wspólnie przygotowują posiłki 

– każdy mieszkaniec otrzyma świadczenie mieszkaniowe w wysokości 1 000,00 PLN miesięcznie

– mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w mieszkaniu treningowym od poniedziałku do piątku. Weekendy, jeśli zechcą, mogą spędzać w domu rodzinnym

– w trakcie pobytu w mieszkaniu treningowym osoby z niepełnosprawnością nadal uczęszczają do placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej (np. WTZ, ŚDS) albo do pracy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres biuro@fundacjakaktus.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kaktus, ul. Kleeberga 2, Bydgoszcz – od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2021 r. 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 795 84 84 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-15:00.

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030