Projekt – Adres: Samodzielni 2

Termin realizacji: 1.02.2023 – 31.03.2026 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Adres: Samodzielni 2” zakłada prowadzenie mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie realizowany przez 3 lata i obejmuje krótkie treningi mieszkaniowe trwające 4 tygodnie oraz długie – 16 tygodni.

Podstawową funkcją mieszkań treningowych jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością i przygotowanie ich do jak najwyższego poziomu życia, uwzględniając indywidualne bariery wynikające za stanu zdrowia i kondycji psychicznej. W mieszkaniu jednocześnie przebywają cztery osoby, które rozwijają samodzielność poprzez następujące treningi: ekonomiczny, higieniczny, prowadzenia domu, spędzania czasu wolnego i społeczny. Mieszkańcy otrzymują wsparcie trenerów przez 7 dni w tygodniu w dzień i w nocy, i wsparcie psychologa.

Przygotowanie projektu jest oparte na wieloletnim doświadczeniu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wniosków z projektu pilotażowego zrealizowanego 2 lata temu. Działania te skoncentrowane są na potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów i odpowiadają na trud ich egzystencji po osiągnięciu dojrzałości oraz po śmierci rodziców czy opiekunów. W ciągu każdego roku z projektu skorzysta 16 osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji „Kaktus”: tel. 797 898 150 lub osobiście: ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy, wtorek: 9-14, czwartek: 10 – 15.

Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy
– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany przez PFRON.