Projekt: Od(Nowa)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 30.11.2023


Konkurs PROO 1a

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Projekt (Od)Nowa realizowany przez Fundację Kaktus całkowicie wpisuje się w powyższy cel, pozwalając organizacji na jej infrastrukturalne
wzmocnienie, by jeszcze pełniej angażować się w życie społeczne. Projekt zakłada budowanie sieci współpracy, zakup i adaptację nieruchomości, nawiązanie współpracy międzynarodowej, kampanię reklamową i powołanie przedszkola specjalnego.