Projekt: Szkoła Liderów Młodzieżowych

Termin realizacji: 1.04.2021 – 31.12.2021

Dofinansowanie: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Celem projektu był rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości u 22 osób w wieku od 15 do 29 lat zamieszkujących bądź uczących się w Bydgoszczy. Projekt zakładał dwa etapy: pierwszy – teoretyczny składający się z warsztatów dla młodzieży, które miały odkryć i rozwinąć predyspozycje liderskie oraz wzmocnić kompetencje społeczne, drugi – praktyczny, który – przez zrealizowanie zaplanowanej w pierwszej części projektu akcji społecznej – miał na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności, korzystając ze wsparcia opiekunów.

Projekt realizowany był we współpracy z Zespołem Szkół Handlowych w Bydgoszczy, Technikum Kolejowym, parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy i Fordońską Spółdzielnią Mieszkaniową.