Sprawozdanie z działalności Fundacji Kaktus w roku 2023

Czas na podsumowanie ubiegłego roku. Co zrobiła Fundacja Kaktus? Jakie działania, projekty i tematy były podejmowane? Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z roku 2023.

Jednocześnie przypominamy, że na Fundację Kaktus można przeznaczyć 1,5 % podatku, który w tym roku będzie przeznaczony na rehabilitację Osób z niepełnosprawnością.

  1. Konferencja na Światowy Dzień Chorego

W 2023 roku minęło 30 lat od obchodów pierwszego Światowego Dnia Chorego ustanowionego przez św. Jana Pawła II. Istotą tego dnia jest uwrażliwienie na obecność wokół nas chorych i odkrycie duchowej wartości ich cierpienia, a także włączanie w służbę na rzecz tych osób duchowieństwa, środowiska medycznego oraz wolontariuszy.

Fundacja Kaktus uczciła ten dzień organizując 12 lutego 2023 r. konferencję.  Tytuł wydarzenia  – „Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji” – to bezpośrednie nawiązanie do hasła I Światowego Dnia Chorego w 1993 r. i do orędzia Jana Pawła II na ten dzień. 

Swoją wiedzą i refleksją dotyczącą obcowania z cierpieniem podzielili się prof. dr hab. med. Małgorzata Krajnik, dr n. med. Beata Brożek i ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski. Konferencję uświetnił występ fortepianowy dr Joanny Derendy – Łukasik i dr Marzeny Buchwald. Wprowadzenie pt. „Muzyko – drogo do Boga” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Pospiech.

Konferencję swoim patronatem objął J. E. Ordynariusz Bydgoski Biskup Krzysztof Włodarczyk.

  1. Obchody 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Zaprosiliśmy na współorganizowane przez nas Diecezjalne Obchody 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. W ramach obchodów odbyła się konferencja naukowa, Msze święte oraz Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci.

  1. Koncert z okazji urodzin papieża

„Dziś jest Twoje” – tak zatytułowany był koncert na 103. Urodziny św. Jana Pawła II, na który zaprosiliśmy w czwartek (18 maja) wspólnie z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Obchody rozpoczęła Msza św. o godz. 18.00 w kaplicy Domu Parafialnego. O godz. 19.00 odbył się Koncert Magdy Anioł z zespołem w kościele NSPJ przy pl. Piastowskim 5.

Patronat nad koncertem objęli Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej oraz Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  1. Obóz w Funce

Zorganizowaliśmy wakacyjny wyjazd do Funki dla dzieci od 6. roku życia na „Karolkowe przygody” w terminie 1-8 lipca 2023 w Ośrodku Wypoczynkowym Mikomania w Funce. Zapewnione zostały: ciekawy program, wiele przygód i niespodzianek, pełne wyżywienie, opieka wykwalifikowanej kadry wychowawczej, dojazd i powrót autokarem, ubezpieczenie.

  1. Wizyta studyjna w Hiszpanii

W dniach 9-12 października br. pani Agnieszka – trenerka z mieszkania treningowego wzięła udział w wizycie studyjnej w hiszpańskiej Pampelunie.

Pojechali tam reprezentanci siedmiu organizacji członkowskich Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Odwiedzili m.in. Fundację Atena, która jest wsparciem wytchnieniowym dla rodzin oraz Fundację Aspace, gdzie zobaczyli warsztaty, brygady pracy i zakład pracy chronionej. Zaplanowany został też czas na spotkanie z terapeutami szkoły specjalnej w Zizur Menor oraz Andres Munos.
Wyjeżdżający mieli okazję poznać centrum pobytu dziennego Colegio el Molino, w którym odbywają się warsztaty i terapia dla osób w różnym wieku. Ciekawym punktem programu była wizyta w schronisku dla pielgrzymów na Szlaku Jakubowym, które obsługuje Fundacja Aspace i osoby niepełnosprawne.
Projekt finansowany był przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Bardzo dziękujemy organizatorowi -Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych za możliwość
udziału w projekcie.

  1. Projekt Samodzielni 2

Termin realizacji: 1.02.2023 – 31.03.2026 r.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Adres: Samodzielni 2” zakłada prowadzenie mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie realizowany przez 3 lata i obejmuje krótkie treningi mieszkaniowe trwające 4 tygodnie oraz długie – 16 tygodni.

Podstawową funkcją mieszkań treningowych jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością i przygotowanie ich do jak najwyższego poziomu życia, uwzględniając indywidualne bariery wynikające za stanu zdrowia i kondycji psychicznej. W mieszkaniu jednocześnie przebywają cztery osoby, które rozwijają samodzielność poprzez następujące treningi: ekonomiczny, higieniczny, prowadzenia domu, spędzania czasu wolnego i społeczny. Mieszkańcy otrzymują wsparcie trenerów przez 7 dni w tygodniu w dzień i w nocy, i wsparcie psychologa.

Przygotowanie projektu jest oparte na wieloletnim doświadczeniu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wniosków z projektu pilotażowego zrealizowanego 2 lata temu. Działania te skoncentrowane są na potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów i odpowiadają na trud ich egzystencji po osiągnięciu dojrzałości oraz po śmierci rodziców czy opiekunów. W ciągu każdego roku z projektu skorzysta 16 osób niepełnosprawnych.

  1. Spotkania absolwentów MT

Cyklicznie odbywają się spotkania z absolwentami mieszkań treningowych. Jest to czas na wspomnienia pobytu, ale także na rozmowy o tym, jak udaje się wprowadzić do swoich domów to, czego mieszkańcy nauczyli się w czasie treningów. Przychodzący na spotkania dzielą się zarówno swoimi radościami, jak i trudnościami w codzienności.

  1. Projekt On(Nova)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.12.2023 r.

Projekt Od(Nowa) zakładał zakup lokalu, jego adaptację i utworzenie w Fordonie przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakładał również zbudowanie lokalnej sieci współpracy. Sieć współpracy pozwoli na współdziałanie, wymianę doświadczeń, dotarcie do potencjalnych uczestników przedszkola, a także pozyskiwanie nowej wiedzy między partnerami.

Opierając się na funkcjach jakie pełnią poszczególne podmioty i wykorzystując ich potencjał, nawiązana współpraca pozwoli też na stworzenie szerokiej sieci wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ramach projektu nawiązana została również współpraca z partnerem zagranicznym, który pracuje metodą Reggio Emilia, by bazując na jego doświadczeniu móc implementować rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu PROO 1a.

  1. Spotkania z mamami osób niepełnosprawnych

Fundacja Kaktus organizuje spotkania dla mam osób niepełnosprawnych, w czasie których mamy dzielą się swoimi trudnościami i radościami codziennych dni. To bardzo ważny czas na kawę i rozmowy z osobami w podobnej sytuacji życiowej.

  1. Współpraca z Bydgoskim Klubem Frondy

Przy Fundacji Kaktus działa Bydgoski Klub Frondy, który organizuje przeróżne wydarzenia kulturalne: spotkania ze znanymi osobami, dyskusje, wspólne wieczory śpiewania, pokazy filmów i spotkania z reżyserami. W roku 2023 odbyło się szesnaście takich wydarzeń.