Dzień: 2023-12-08

Projekt: Od(Nowa)

Projekt: Od(Nowa)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.12.2023 r. Projekt Od(Nowa) zakłada zakup lokalu, jego adaptację i utworzenie w Fordonie przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada również zbudowanie lokalnej sieci współpracy. Sieć współpracy pozwoli na współdziałanie, wymianę doświadczeń, dotarcie do potencjalnych uczestników przedszkola, a także pozyskiwanie nowej wiedzy między partnerami. Opierając się na funkcjach jakie pełnią […]