Konkurs plastyczny „Totus Tuus – kim jestem i do kogo należę?”

Świętując imieniny Papieża chcemy Was zaprosić do udziału w konkursie plastycznym. Czekamy na Wasze prace!

TEMAT KONKURSU: „Totus Tuus – kim jestem i do kogo należę?”

Totus Tuus – w jaki sposób dzisiaj możemy rozumieć te dwa słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił niejako programem swojego życia? Słowo: Totus – cały, całkowity, pełny. Człowiek we współczesnym świecie, rozerwanym podziałami, szarpanym obawami i niepewnością, jest zaproszony do rozwoju pełnego wymiaru swojej Osoby. Nierozerwalne „Tuus” Jana Pawła II zaprasza nas do spojrzenia na wymiar relacji do Boga, do Matki Bożej, a poprzez te więzi także do drugiego człowieka. W roku obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II zapraszamy do zadania sobie pytań: „Kim jestem?”, „Do kogo należę?”, „Komu powierzam swoje życie?”, „Kto w moim życiu kryje się pod słowem „Tuus”? i odpowiedzi na nie w formie plastycznej.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest propagowanie nauczania i osoby św. Jana Pawła II oraz rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.

KATEGORIE KONKURSOWE:

Dzieci do lat 7

Dzieci w wieku 7-12 lat

Młodzież w wieku 13-18 lat

Dorośli

Osoby niepełnosprawne

TERMINY:

Nadsyłanie prac: 31.12.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie konkursu: 15.01.2021 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Nagrody wraz z dyplomami wręczone będą w siedzibie Fundacji „Kaktus” lub wysłane dnia 18.01.2021 r. 7. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można zobaczyć na internetowej wystawie pokonkursowej na stronie www.fundacjakaktus.pl.

Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny TOTUS TUUS” należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 r. na adres: Fundacja KAKTUS ul. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.