Projekt – Adres: Samodzielni 1

Termin realizacji: 1.06. – 31.12.2021

Razem z Fundacją „Daj Szansę” zrealizowaliśmy projekt pt. „Adres: Samodzielni 1″,  który polegał na otwarciu w Bydgoszczy pierwszego mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkanie zlokalizowane było w Fordonie, a z projektu skorzystały
cztery osoby.

Celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie a w szczególności:

– wzrost samodzielności,
– poprawa stanu psychofizycznego,
– zapobieganie umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w placówce całodobowej opieki,
– umożliwienie przebywania w środowisku lokalnym,
– rozwój procesu rehabilitacji społecznej,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Mieszkanie treningowe to przygotowanie dorosłej osoby z niepełnosprawnością do jak najlepszego życia w momencie, gdy jej rodzice lub opiekunowie wraz z wiekiem tracą siły bądź umierają.

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.