Kategoria: Projekty

Projekt: Od(Nowa)

Projekt: Od(Nowa)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.12.2023 r. Projekt Od(Nowa) zakłada zakup lokalu, jego adaptację i utworzenie w Fordonie przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada również zbudowanie lokalnej sieci współpracy. Sieć współpracy pozwoli na współdziałanie, wymianę doświadczeń, dotarcie do potencjalnych uczestników przedszkola, a także pozyskiwanie nowej wiedzy między partnerami. Opierając się na funkcjach jakie pełnią […]

Punkt dla uchodźców w Fordonie

Punkt dla uchodźców w Fordonie

Termin realizacji: 2 maja 2022 – 31 października 2022 r. Punkt z pomocą dla uchodźców z Ukrainy prowadziła Fundacja „Kaktus” z pomocą Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miasta. Mieszkańcy mogli przynosić dary, a uchodźcy je odbierać. Zapraszaliśmy wszystkich, którzy mogli i chcieli podzielić się z ludźmi uciekającymi przed wojną. Najbardziej potrzebna była żywność, chemia – i […]

Projekt – Adres: Samodzielni 2

Projekt – Adres: Samodzielni 2

Termin realizacji: 1.02.2023 – 31.03.2026 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt „Adres: Samodzielni 2” zakłada prowadzenie mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie realizowany przez 3 lata i obejmuje krótkie treningi mieszkaniowe trwające 4 tygodnie oraz długie – 16 tygodni. Podstawową funkcją mieszkań treningowych jest usamodzielnienie osób […]

Projekt: Fordońskie Żywioły Kultury

Projekt: Fordońskie Żywioły Kultury

Termin: IX- XI 2021 Projekt dofinansowany ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach programu „Kooperacje – Fordon 2021”. Projekt zakładał zorganizowanie konkursu, który był skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących Fordon i był realizowany w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i muzycznej. Zaprosiliśmy młodych artystów do odkrywania Fordonu. W tej przygodzie miały pomóc żywioły […]

Projekt – Adres: Samodzielni 1

Projekt – Adres: Samodzielni 1

Termin realizacji: 1.06. – 31.12.2021 Razem z Fundacją „Daj Szansę” zrealizowaliśmy projekt pt. „Adres: Samodzielni 1″,  który polegał na otwarciu w Bydgoszczy pierwszego mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkanie zlokalizowane było w Fordonie, a z projektu skorzystałycztery osoby. Celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie a w szczególności: – wzrost samodzielności,– poprawa […]

Projekt: Drogowskaz na przyszłość

Projekt: Drogowskaz na przyszłość

Termin realizacji: 1.06.2021 – 15.11.2021 Projekt ukierunkowany był na problemy rodzin osób z niepełnosprawnością o wysokim stopniu niesamodzielności, dla których ani mieszkaniawspomagane, ani chronione nie spełniają swej funkcji w stosunku do ich podopiecznych, a sami rodzice/opiekunowie również wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych. Rodziny wychowujące dorosłe, niesamodzielne osoby z niepełnosprawnościami borykają się z dylematem zapewnienia […]

Projekt: Szkoła Liderów Młodzieżowych

Projekt: Szkoła Liderów Młodzieżowych

Termin realizacji: 1.04.2021 – 31.12.2021 Dofinansowanie: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Celem projektu był rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości u 22 osób w wieku od 15 do 29 lat zamieszkujących bądź uczących się w Bydgoszczy. Projekt zakładał dwa etapy: pierwszy – teoretyczny składający się z warsztatów dla młodzieży, które miały odkryć i rozwinąć predyspozycje liderskie […]

Projekt: Od(Nowa)

Projekt: Od(Nowa)

Termin realizacji: 1.09.2021 – 30.11.2023 Konkurs PROO 1a Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.Projekt (Od)Nowa realizowany przez Fundację Kaktus całkowicie wpisuje się w powyższy cel, pozwalając organizacji na jej infrastrukturalnewzmocnienie, by jeszcze pełniej angażować się […]